sobota 23. října 2010

Zákon o rodině, zákon č. 94/1963 Sb.

Zákon o rodině, zákon č. 94/1963 Sb., upravuje základní instituty rodiny, kterými jsou manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a vyživovací povinnost. Zákon o rodině upravuje vznik a zánik manželství, rozvod manželství osvojení a vyživovací povinnost rodičů i dětí. Zákon o rodině stanoví pravidla církevního a občanského sňatku.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

Úvod
ČÁST PRVNÍ § 1-29 Manželství

ČÁST DRUHÁ § 30-84 Vztahy mezi rodiči a dětmi


ČÁST TŘETÍ § 85-103 Výživné

ČÁST ČTVRTÁ § 104-109 Závěrečná ustanovení

Žádné komentáře:

Okomentovat