pátek 22. října 2010

Manželství

Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. Uzavřením manželství vzniká právní poměr mezi mužem a ženou. Manželství je institut pouze pro dvě osoby opačného pohlaví. Manželství upravuje zejména zákon o rodině.

Sňatek - vznik manželství

Manželství se uzavírá výhradně způsobem stanoveným zákonem, a to sňatkem. Sňatek je jediný možný způsob vzniku manželství. Sňatek podle práva spočívá ve sňatečných prohlášeních.  

Podmínky pro vznik manželství

1) Osobní předpoklady osob, které chtějí uzavřít manželství

Osobní předpoklady pro vznik manželství představují vlastní způsobilost obou osob uzavřít manželství. Je třeba překonat tzv. „překážky k manželství“

Mezi překážky k manželství patří:
a) Být pouze v jenom manželství zároveň. Manželství je v našem právním řádu monogamní
b) Stejně tak nemůže uzavřít manželství osoba, která uzavřela registrované partnerství, pokud toto partnerství stále trvá.
c) Zákaz uzavřít manželství pro osoby v navzájem blízkém příbuzenském poměru, konkrétně v přímé linii a postranní linii ve druhém stupni. Zde se nečiní rozdíl mezi polorodými a plnorodými sourozenci.
d) Zákaz uzavřít manželství nezletilé osobě. Ze zákonem stanovených výjimečných důvodů může soud povolit manželství osobě starší 16 let a mladší 18 let.
e) Zákaz uzavřít manželství osobě stižené duševní poruchou. To platí pro duševní poruchy, ve kterých je osoba zbavena svéprávnosti k právním úkonům. V případech částečného omezení svéprávnosti rozhoduje, zda se toto omezení nevztahuje i na úkony spojené s účelem manželství.

Žádné komentáře:

Okomentovat