pátek 5. listopadu 2010

Návrh na rozvod bezdětného manželství

Návrh na rozvod bezdětného manželství, jehož vzor naleznete níže, se často označuje jako formulář, či žádost o rozvod manželství. Rozvod manželství však vždy musí rozhodnout soud, proto nejde o "formulář na rozvod", nebo žádost o rozvod, ale dle zákona o rodině o návrh na rozvod manželství.

Vzor návrhu rozvodu bezdětného manželství
Tento vzor návrhu na rozvod se týká rozvodu bezdětného manželství. Způsoby ukončení manželství rozvodem vymezuje zákon o rodině. Podrobně si o rozvodu manželství můžete přečíst v článku Rozvod - zánik manželství rozvodem.Návrh na rozvod bezdětného manželství
(§ 24 zákona o rodině)

Okresnímu soudu v Ostravě


Žalobkyně: Jana Nováková, bytem Ostrava, Poštovní 25

Žalovaný: Jan Novák, bytem Ostrava, Horní 18


o rozvod manželství


I.

Dne 17. 11. 2001 jsem uzavřela manželství s odpůrcem před Městským úřadem v Ostravě.  Oba jsme občany České republiky, u obou jde o první manželství. Děti se z našeho manželství nenarodily. Naše společné bydliště bylo na adrese Horní 18 Ostrava.

Důkaz: oddací list
                                občanské průkazy účastníků
                                výslech účastníků
                               záznam PČR


II.

Sňatek jsme uzavřeli po tříleté známosti. Měli jsme z počátku velmi harmonický vztah. Po roce společného soužití jsme se přestěhovali do nového bytu. Po půl roce, v dubnu 2002, bydlení v novém bytě přišel odpůrce o zaměstnání, a jelikož se mu nedařilo najít si nové, začal pít. Ztrátu zaměstnání mi odpůrce zatajil a předstíral, že je stále zaměstnaný. Odpůrce se choval jako obvykle a každé ráno odcházel z bytu s tím, že jde do zaměstnání. Po dvou měsících jsem ale zjistila, že na společný účet nedorazila výplata odpůrce.  Po té se odpůrce pokoušel práci hledat, ale neunesl psychicky svůj stav a propadl alkoholu. Náš harmonický vztah tím zásadně utrpěl, hádky byly na denním pořádku a později došlo ze strany odpůrce i k fyzickému napadení mé osoby. O tomto napadení existuje policejní záznam. Po fyzickém napadení odpůrcem jsem se ze společného bytu v srpnu 2002 odstěhovala. Od té doby společně nebydlíme a nehospodaříme. Naše intimní soužití skončilo již v květnu 2002.


III.

K odpůrci jsem ztratila citový vztah a nemám zájem na dalším setrvání v manželství, které je hluboce a trvale rozvráceno.


IV.

Navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u:

Manželství žalobkyně Jany Nováková a žalovaného Jana Nováka, uzavřené dne 17. 11. 2001 před Městským úřadem v Ostravě, se rozvádí.

V Ostravě dne 1. června 2003
 
                                                                                                                                             Jana Nováková


Vzor žádosti - návrhu o rozvod manželství ke stažení
Vzor návrhu na rozvod bezdětného manželství ke stažení - návrh na rozvod bezdětného manželství