pátek 11. července 2014

Návrh na nesporný rozvod manželství podle nového občanského zákoníku - vzor návrhu na rozvod manželství

Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014, kromě jiných předpisů zrušil zákon o rodině a začlenil rodinné právo přímo do občanského práva. Od letošního roku je tak součástí občanského zákoníku i úprava rozvodu manželství.

Co se změnilo u rozvodu manželství s novým občanským zákoníkem od roku 2014?

Občanský zákoník zachoval totožnou úpravu zániku manželství, jak byla upravena v zákoně o rodině. Manželství podle nového občanského zániku zaniká buď smrtí (nebo prohlášením za mrtvého jednoho z manželů) anebo rozvodem.

Zánik manželství rozvodem - nesporný rozvod

Rozvod manželství je upravený v § 755-758 občanského zákoníku. Přečtěte si jaké jsou podmínky pro nesporný rozvod v novém občanském zákoníku. Na konci článku najdete zdarma ke stažení vzor návrhu na rozvod bezdětného manželství.

Rozvod bez soudního zjišťování příčin rozvratu manželství – rozvod podává jeden z manželů a druhý se k němu připojí

Tento typ rozvodu manželství je nejsnazší, ale předpokládá vzájemnou shodu manželů na úpravě péče o své děti a úpravě majetkových poměrů. Jde o takzvaný nesporný rozvod. Výhodou rozvodu takového manželství je rychlost a také to, že u soudu se nedokazuje rozvrat manželství ani jeho příčina. Občanský zákoník § 757 tento typ rozvodu manželství upravuje takto:

1. Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud

a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,

b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,

c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu. 

2. Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.

Vzor návrhu na rozvod bezdětného manželství podle občanského zákoníku 2014 - nesporný rozvod, vzor návrhu na rozvod manželství ke stažení zdarma:

VZOR KE STAŽENÍ ZDARMA - Návrh na rozvod manželství, nesporný rozvod vzor

OBČANSKÝ ZÁKONÍK KE STAŽENÍ - Občanský zákoník 2014

1 komentář:

  1. Taky se momentálně rozvádím s manželem a vůbec s ním není řeč. Všechno chce řešit přes právníky, takže jsem si musela najít šikovného právníka zde , aby mě ten jeho nestáhl z kůže. Rozvádíme se kvůli mě, to je sice pravda, ale byli jsme spolu 10 let, tak bychom se k sobě snad i teď mohli chovat slušně...

    OdpovědětVymazat