neděle 29. června 2014

Rozvod manželství podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., který vstoupil v platnost k 1. 1. 2014, zrušil mimo jiné zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Nově je upravený rozvod i celé rodinné právo v části druhé nového občanského zákoníku, konkrétně v ustanoveních § 655 až § 975. Nový občanský zákoník přinesl do rodinného práva řadu změn a nových termínů.

Pokud tedy plánujete rozvod, musíte se řídit vzory, které jsou upravené již podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V příštích týdnech vám zde přineseme aktualizované vzory, které uplatníte při rozvodu manželství, výživného či péče o děti po rozvodu manželství.

Základní ustanovení pro rozvod manželství podle nového občanského zákoníku je víceméně stejná jako v případě již neplatného zákona o rodině. Základní podmínky pro rozvod manželství upravuje § 755 občanského zákoníku:


Rozvod manželství

§ 755
(1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

(2) Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu
a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo

b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.


Další podrobnosti pro rozvod manželství jsou upraveny v následujících ustanoveních § 756, § 757, § 758 občanského zákoníku.

VZOR KE STAŽENÍ ZDARMA - Návrh na rozvod manželství, nesporný rozvod vzor

1 komentář: